Economische perspectieven: landbouw

Het stimuleren van een toekomstbestendig landbouwsysteem met een positie en perspectief voor de agrariër.

Lees meer

Economische perspectieven: recreatie

Verbeteren van de balans tussen recreatie/recreatief gebruik, landbouw, landschap en natuur binnen GEUS.

Lees meer

Herstel natuur en watersysteem

Binnen dit thema ligt de focus op herstel en verbetering van de natuur, onze waterkwaliteit en de beschikbaarheid hiervan.

Lees meer

Leefbaarheid landelijk gebied

In de kernen Garderen, Elspeet, Speuld en Uddel worden betaalbare huur- en koopwoningen toegevoegd voor jongeren en ouderen en is het (basis) voorzieningenniveau op orde.

Lees meer

Vragen of meer weten?

Mail ons of schrijf je in voor onze nieuwsbrief

info@gebiedsaanpakgeus.nl Nieuwsbrief ontvangen?