Driedaagse cursus in het gezond houden van de bodem

Een gezonde bodem is de basis van ons bestaan. De bodem levert dan namelijk voedingsstoffen, houdt water vast en zit vol met leven. Daarom verdiepten ondernemers uit de GEUS-enclave zich tijdens een driedaagse cursus in het gezond houden van de bodem. Deze cursus werd georganiseerd door Waterschap Vallei en Veluwe in het kader van Living Lab GEUS. De cursusleider was Pieter Struyk, onderzoeker Duurzame Veehouderij en Agrobiodiversiteit bij het Louis Bolk Instituut.

Tijdens de cursus in Herberg ’t Vossegat in Uddel kwamen alle factoren voorbij die bijdragen aan de staat van de bodem: de chemische toestand, het bodemleven en de hoeveelheid organische stof. Daarnaast werden diverse managementmaatregelen besproken die bijdragen aan een gezonde bodem. Ook deelden de cursisten onderling ervaringen over het maken van afwegingen in het beheer én de lessen die worden doorgegeven van generatie op generatie.

Na afloop spraken de deelnemers over aansluitende leeractiviteiten en praktijkproeven zoals:

  • aanvoer organisch materiaal op bouwland;
  • combiteelten zoals kruidenrijk grasland met gras-klaver;
  • bodemanalyses en mestmonsters;
  • droogtebestendige gewassen zoals sorghum met mechanische bestrijding en wiedeggen;
  • Nieuw Nederlands Landgebruik 60-20-20 (= 60% blijvend gras/20% gras-klaver en 20% maïs.)

Deze ideeën worden door de themagroep Landbouw uitgewerkt in de gebiedsaanpak GEUS. Voor meer informatie over en deelname aan het leernetwerk Natuurinclusieve Landbouw, mail of bel Patrick Hulshof.

Vragen of meer weten?

Mail ons of schrijf je in voor onze nieuwsbrief

info@gebiedsaanpakgeus.nl Nieuwsbrief ontvangen?