Praktijkbijeenkomst Grasklaver Actie van de GEUS Gemeentes

Op woensdag 10 juli was er een bijeenkomst georganiseerd voor de grasklaver actie van de GEUS gemeentes. Zo’n 15 agrariërs en een aantal vertegenwoordigers van de diverse gemeenten waren aanwezig. In het voorjaar konden agrariërs die belangstelling hadden voor de actie zich aanmelden en vorige week hebben we uitleg gegeven over hoe het inzaaien verder in zijn werk gaat.

Lees meer

Update van de planning

Eind 2023 hebben we een planning gedeeld. Daarin stond dat de integratiefase voor de zomervakantie zou zijn afgerond. We hebben gemerkt dat het proces meer tijd nodig heeft en we willen deze tijd dan ook nemen. In dit bericht meer over de aangepaste planning.

Lees meer

Goede informatieavond voor recreatieve sector in GEUS

Op donderdag 18 april is er een avond georganiseerd om de recreatieve ondernemers in GEUS op de hoogte te stellen van alle ontwikkelingen. De presentaties zijn hier te bekijken.

Lees meer

Interessante inzichten keukentafelgesprekken met agrariërs

Afgelopen winter heeft stichting Stimuland, in opdracht van het programmateam GEUS, keukentafelgesprekken gevoerd met diverse agrariërs uit het gebied. In dit nieuwsbericht delen we de belangrijkste inzichten.

Lees meer

Word lid van de Lokale Actie Groep (LAG) van GEUS

Heb je al eens gehoord van LEADER en LAG? LEADER ondersteunt, door middel van subsidies, initiatieven die van inwoners, ondernemers en organisaties uit het gebied zelf komen en die bijdragen aan een vitaal platteland op de lange termijn.

Lees meer

18 april – informatieavond recreatieve sector GEUS

In de afgelopen maanden hebben we als werkgroep hard gewerkt aan een toekomstperspectief. We nodigen u graag uit om op donderdagavond 18 april kennis te nemen van de stand van zaken en een mee te denken over de realisatie van onze ambitie.

Lees meer

Kom 20 maart naar de informatieavond subsidieregelingen agrariërs

Op woensdag 20 maart wordt er een informatieavond georganiseerd voor agrariërs. Er zijn diverse subsidieregelingen actief en namens de samenwerkende overheden willen we u graag informeren over de mogelijkheden.

Lees meer

Uitkomsten onderzoek jongeren betrekken bij gebiedsproces GEUS

In het afgelopen half jaar is er onderzoek uitgevoerd hoe de jeugd kan worden betrokken bij het gebiedsproces van GEUS. In dit nieuwsbericht meer over de uitkomsten.

Lees meer

Kijk het verhaal van GEUS door Marinke Steenhuis hier terug

In november heeft Marinke Steenhuis ons meegenomen in de cultuurhistorische geschiedenis van GEUS. Dit verhaal is opgenomen en kan in dit nieuwsbericht teruggekeken worden.

Lees meer

Waardevolle bijeenkomst van werkgroepen GEUS

In de afgelopen maanden is er hard gewerkt aan het toekomstperspectief van de werkgroepen landbouw, water & natuur, leefbaarheid en recreatie. Op dinsdag 27 november hebben alle werkgroepleden per thema het perspectief aan elkaar gepresenteerd.

Lees meer

Wat is de rol van de adviesraad van GEUS?

Onlangs kregen we een aantal vragen binnen over de verschillende organisaties en betrokkenen bij het gebiedsplan GEUS, waaronder de adviesraad. Daarom in dit nieuwsbericht uitleg over de rol van deze adviesraad. 

Lees meer

Drukbezochte informatieavond over Het verhaal van GEUS

Op maandag 20 november vertelde Marinke Steenhuis, in een goed gevuld Kulturhus in Elspeet het verhaal van GEUS. Marinke heeft alle belangstellenden in de ontstaansgeschiedenis van de enclave meegenomen.

Lees meer

Keukentafelgesprekken over GEUS, wat heb ik daar aan?

In de afgelopen weken zijn de eerste keukentafelgesprekken met agrariërs in het gebied GEUS geweest. We zijn in gesprek gegaan met Stimuland over wat in de gesprekken naar voren komt.

Lees meer

Ben jij tussen de 12-28 jaar en woon je in GEUS? Laat je horen!

In de afgelopen tijd zijn er verschillende werksessies geweest en we komen steeds meer te weten over de verschillende perspectieven. Maar hoe denkt de jeugd over leefbaarheid in GEUS? En wat vinden zij belangrijk? Vul de enquête in!

Lees meer

Kom op 20 november meer te weten over het cultuurhistorisch verhaal van GEUS

Kom op 20 november meer te weten over het cultuurhistorisch verhaal van GEUS

Lees meer

Oproep aan boeren: praat mee over de toekomst van GEUS

Hoe blijft het gebied in en rond Garderen, Elspeet, Uddel en Speuld (GEUS) toekomstbestendig, leefbaar en vitaal? Deze vraag staat centraal in de Gebiedsaanpak GEUS waar de gemeenten Barneveld, Nunspeet,  Apeldoorn en Ermelo, Waterschap Vallei en Veluwe en de provincie Gelderland samen met inwoners en (agrarische) ondernemers aan werken.

Lees meer

Schouders eronder is de aanpak in GEUS!

De eerste gezamenlijke aftrap van Gebiedsaanpak GEUS is een feit! De startbijeenkomst in het Blanke Schot in Uddel werd dinsdagavond 22 augustus 2023 druk bezocht door inwoners en organisaties uit het gebied.

Lees meer

Deelnemen aan de Gebiedsaanpak

Afgelopen maanden dachten diverse personen en organisaties uit het gebied mee over de beoogde aanpak.

Lees meer

Gebiedsaanpak GEUS

Het Plan van Aanpak voor GEUS is afgelopen maand goedgekeurd door alle colleges van gemeenten, provincie en waterschap. We kunnen aan de slag!

Lees meer

Stand van zaken Gebiedsaanpak GEUS

Living Lab GEUS ontwikkelt zich door naar Gebiedsaanpak GEUS. Daarin maken we samen een gebiedsplan waarin de perspectieven vanuit landbouw, natuur, water, leefbaarheid, recreatie en lokale identiteit worden meegenomen.

Lees meer

Samen werken we aan toekomstperspectieven voor de GEUS-enclave

De stikstofopgave. De landbouw- en energietransitie. Klimaatadaptatie. Woningbouw. Waterkwaliteit.

Lees meer

Bodemcursus GEUS

Een gezonde bodem is de basis van ons bestaan. De bodem levert dan namelijk voedingsstoffen, houdt water vast en zit vol met leven.

Lees meer

Minister Van der Wal in gesprek over GEUS

Christianne van der Wal, de minister voor Natuur en Stikstof, bracht op maandag 09 januari een bezoek aan de Veluwe. Zij sprak met kalverhouders uit Lunteren en bezocht het natuurgebied Kootwijkerzand.

Lees meer

Doelstellingen voor 2023

In 2023 werken bewoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen in Living Lab GEUS nog intensiever samen aan een leefbare en vitale enclave.

Lees meer

Kamerbrief Toekomst Landbouw

In deze kamerbrief Toekomst Landbouw van 25 november schetst Piet Adema, Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit hoe hij samen met partijen wil werken aan de toekomst van de landbouw en hierover de komende maanden afspraken wil vastleggen in een Landbouwakkoord.

Lees meer

Voortgang integrale aanpak landelijk gebied en opvolging uitspraak Raad van State over Porthos

Het kabinet informeerde recentelijk de Kamer via een de brief Voortgang integrale aanpak & Porthos.

Lees meer

Voortgang Nationaal Programma Landelijk Gebied

Ook op 25 november stuurde het kabinet de Kamer een brief over de voortgang Nationaal Programma Landelijk Gebied.

Lees meer

Kabinet maakt water en bodem sturend bij ruimtelijke keuzes

Voldoende en schoon water en een gezonde bodem. Het is van groot belang voor iedereen in ons land en zeker ook voor GEUS. Daarom wil het kabinet water en bodem sturend laten zijn bij beslissingen over de inrichting van ons land.

Lees meer

Verslag en presentaties Kennissessie Water van 21 november

Living Lab GEUS organiseerde op 21 november jl. een kennissessie Watersysteem en Waterkwaliteit. Een kleine 50 geïnteresseerden waren naar Dorpshuis Blanke Schot in Uddel gekomen om een objectief beeld gepresenteerd te krijgen van het watersysteem en de waterkwaliteit in het gebied GEUS.

Lees meer

Verslag en presentatie Kennissessie Stikstof van 20 september

Dinsdag 20 september organiseerde Living Lab GEUS de kennissessie stikstof in Dorpshuis het Blanke Schot in Uddel. Iedereen uit de regio Garderen, Elspeet, Uddel en Speuld die meer wilde weten over stikstof was welkom.

Lees meer

Living Lab GEUS organiseert kennissessie stikstof

Gedurende de Living Lab sessies en in gesprekken met inwoners/ondernemers komt één thema altijd aan bod en dat is stikstof.

Lees meer

Succesvolle derde bijeenkomst op 13 juni 2022

Maandag 13 juni vond in dorpshuis het Blanke Schot in Uddel de derde bijeenkomst plaats van het Living Lab. Ruim 50 personen waren aanwezig en gingen met elkaar het gesprek aan over diverse thema’s die in de twee vorige bijeenkomsten naar voren waren gekomen.

Lees meer

Vragen of meer weten?

Mail ons of schrijf je in voor onze nieuwsbrief

info@gebiedsaanpakgeus.nl Nieuwsbrief ontvangen?