Oproep aan boeren: praat mee over de toekomst van GEUS

Lees meer

Schouders eronder is de aanpak in GEUS!

De eerste gezamenlijke aftrap van Gebiedsaanpak GEUS is een feit! De startbijeenkomst in het Blanke Schot in Uddel werd dinsdagavond 22 augustus 2023 druk bezocht door inwoners en organisaties uit het gebied.

Lees meer

Deelnemen aan de Gebiedsaanpak

Afgelopen maanden dachten diverse personen en organisaties uit het gebied mee over de beoogde aanpak.

Lees meer

Gebiedsaanpak GEUS

Het Plan van Aanpak voor GEUS is afgelopen maand goedgekeurd door alle colleges van gemeenten, provincie en waterschap. We kunnen aan de slag!

Lees meer

Stand van zaken Gebiedsaanpak GEUS

Living Lab GEUS ontwikkelt zich door naar Gebiedsaanpak GEUS. Daarin maken we samen een gebiedsplan waarin de perspectieven vanuit landbouw, natuur, water, leefbaarheid, recreatie en lokale identiteit worden meegenomen.

Lees meer

Samen werken we aan toekomstperspectieven voor de GEUS-enclave

De stikstofopgave. De landbouw- en energietransitie. Klimaatadaptatie. Woningbouw. Waterkwaliteit.

Lees meer

Bodemcursus GEUS

Een gezonde bodem is de basis van ons bestaan. De bodem levert dan namelijk voedingsstoffen, houdt water vast en zit vol met leven.

Lees meer

Minister Van der Wal in gesprek over GEUS

Christianne van der Wal, de minister voor Natuur en Stikstof, bracht op maandag 09 januari een bezoek aan de Veluwe. Zij sprak met kalverhouders uit Lunteren en bezocht het natuurgebied Kootwijkerzand.

Lees meer

Doelstellingen voor 2023

In 2023 werken bewoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen in Living Lab GEUS nog intensiever samen aan een leefbare en vitale enclave.

Lees meer

Kamerbrief Toekomst Landbouw

In deze kamerbrief Toekomst Landbouw van 25 november schetst Piet Adema, Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit hoe hij samen met partijen wil werken aan de toekomst van de landbouw en hierover de komende maanden afspraken wil vastleggen in een Landbouwakkoord.

Lees meer

Voortgang integrale aanpak landelijk gebied en opvolging uitspraak Raad van State over Porthos

Het kabinet informeerde recentelijk de Kamer via een de brief Voortgang integrale aanpak & Porthos.

Lees meer

Voortgang Nationaal Programma Landelijk Gebied

Ook op 25 november stuurde het kabinet de Kamer een brief over de voortgang Nationaal Programma Landelijk Gebied.

Lees meer

Kabinet maakt water en bodem sturend bij ruimtelijke keuzes

Voldoende en schoon water en een gezonde bodem. Het is van groot belang voor iedereen in ons land en zeker ook voor GEUS. Daarom wil het kabinet water en bodem sturend laten zijn bij beslissingen over de inrichting van ons land.

Lees meer

Verslag en presentaties Kennissessie Water van 21 november

Living Lab GEUS organiseerde op 21 november jl. een kennissessie Watersysteem en Waterkwaliteit. Een kleine 50 geïnteresseerden waren naar Dorpshuis Blanke Schot in Uddel gekomen om een objectief beeld gepresenteerd te krijgen van het watersysteem en de waterkwaliteit in het gebied GEUS.

Lees meer

Verslag en presentatie Kennissessie Stikstof van 20 september

Dinsdag 20 september organiseerde Living Lab GEUS de kennissessie stikstof in Dorpshuis het Blanke Schot in Uddel. Iedereen uit de regio Garderen, Elspeet, Uddel en Speuld die meer wilde weten over stikstof was welkom.

Lees meer

Living Lab GEUS organiseert kennissessie stikstof

Gedurende de Living Lab sessies en in gesprekken met inwoners/ondernemers komt één thema altijd aan bod en dat is stikstof.

Lees meer

Succesvolle derde bijeenkomst op 13 juni 2022

Maandag 13 juni vond in dorpshuis het Blanke Schot in Uddel de derde bijeenkomst plaats van het Living Lab. Ruim 50 personen waren aanwezig en gingen met elkaar het gesprek aan over diverse thema’s die in de twee vorige bijeenkomsten naar voren waren gekomen.

Lees meer

Vragen of meer weten?

Mail ons of schrijf je in voor onze nieuwsbrief

info@gebiedsaanpakgeus.nl Nieuwsbrief ontvangen?