Van Living Lab naar Gebiedsaanpak

Living Lab Garderen, Elspeet, Uddel en Speuld (GEUS) heeft zich doorontwikkeld en is nu Gebiedsaanpak GEUS. Binnen Gebiedsaanpak GEUS maken we samen een plan waarin de perspectieven vanuit landbouw, natuur, water, leefbaarheid, recreatie en lokale identiteit worden meegenomen. Begin 2024 zijn we gestart met de integratiefase. In deze fase brengen we in kaart welke oplossingen elkaar kunnen versterken, welke oplossingen elkaar in de weg zitten en waar keuzes gemaakt moeten worden.  Dit is de basis voor het advies. Ondertussen gaan we door met samen leren en experimenteren, waarmee we in het living lab natuurlijk al begonnen zijn.

Ons doel?

Samenwerken om het gebied in en rond Garderen, Elspeet, Uddel en Speuld duurzaam te ontwikkelen, zodat je er ook in de toekomst goed kunt wonen, werken en recreëren! Dit doen overheidsorganisaties als waterschap, provincie en gemeenten samen mét bewoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen.


Meer over Gebiedsaanpak GEUS

Nieuws

16 juli 2024

Praktijkbijeenkomst Grasklaver Actie van de GEUS Gemeentes

Lees meer
30 april 2024

Update van de planning

Lees meer
Meer nieuws

Op de agenda

Lees verder

Thema’s waar we aan werken

Binnen Gebiedsaanpak GEUS werken we aan een aantal concrete thema’s. Maar iedereen kan een nieuw thema inbrengen. Zolang het te maken heeft met de GEUS. Thema’s waar al aan gewerkt wordt zijn:

THEMA

Economische perspectieven: landbouw

Het stimuleren van een toekomstbestendig landbouwsysteem met een positie en perspectief voor de agrariër.

Bekijk thema
THEMA

Economische perspectieven: recreatie

Verbeteren van de balans tussen recreatie/recreatief gebruik, landbouw, landschap en natuur binnen GEUS.

Bekijk thema
THEMA

Herstel natuur en watersysteem

Binnen dit thema ligt de focus op herstel en verbetering van de natuur, onze waterkwaliteit en de beschikbaarheid hiervan.

Bekijk thema
THEMA

Leefbaarheid landelijk gebied

In de kernen Garderen, Elspeet, Speuld en Uddel worden betaalbare huur- en koopwoningen toegevoegd voor jongeren en ouderen en is het (basis) voorzieningenniveau op orde.

Bekijk thema

Wat hebben we al bereikt?

De samenwerking in GEUS is ontstaan vanuit het Living Lab GEUS waarin op basis van vertrouwen, gezamenlijkheid en transparantie werd gewerkt aan een nieuw duurzaam toekomstperspectief voor de enclave. Er is een gebiedsteam GEUS ontstaan, bestaande uit ambtenaren van alle betrokken overheden. De netwerkorganisatie Veluwe-op-1 is eveneens betrokken.

De ambtenaren en de netwerkorganisatie hebben de krachten gebundeld en inmiddels een band opgebouwd met de samenleving in GEUS. Ze zijn het gezicht van ‘de overheid’. In het proces om te komen tot een gebiedsplan houden we deze manier van werken vast. Eerdere ervaringen en resultaten benutten we om te komen tot een gebiedsgerichte aanpak die in de startnotitie is uitgewerkt.

Meer lezen

Bijdrage leveren?

Gebiedsaanpak GEUS nodigt iedereen uit om mee te denken en aan oplossingen te werken voor een leefbaar en vitaal gebied. Want samen kom je verder. Het is mooi en interessant om mee te denken en oplossingen te vinden voor je eigen regio. Maar ook om in contact te komen met inwoners, bedrijven en overheden. Wil jij graag een bijdrage leveren aan de gebiedsaanpak? En meedenken en tot een oplossing komen voor een al bestaand vraagstuk of een vraagstuk die je zelf hebt?

Mocht je willen aanhaken bij een bestaand thema, dan brengen we je in contact met de projectleider van dit vraagstuk. De projectleider neemt dan contact met je op om je van verdere informatie te voorzien. We kijken dan of we jouw vraagstuk kunnen koppelen aan andere vraagstukken of we proberen je in contact te brengen met andere mensen die over je vraagstuk mee willen denken.

 

Meld je hier aan

Vragen of meer weten?

Mail ons of schrijf je in voor onze nieuwsbrief

info@gebiedsaanpakgeus.nl Nieuwsbrief ontvangen?