Ontstaan

In de Noord Veluwe komen tal van maatschappelijke opgaven samen. Vanwege haar ligging is er veel aandacht voor de stikstofopgave, landbouwtransitie, klimaatadaptatie en biodiversiteitsherstel. Ook de woningbouwopgave vraagt ruimte in het gebied. De opgaven hangen in veel gevallen met elkaar samen en tegelijkertijd is de aanpak verdeeld over diverse strategieën, programma’s en agenda’s.

De gezamenlijke overheden hebben om deze reden het initiatief genomen voor een living lab aanpak in de enclave met daarin Uddel, Elspeet, Speuld en Garderen. Om zo de opgaven en lopende trajecten bij elkaar te brengen. Door aan de slag te gaan met onderzoeken, innovaties, samenwerking en maatschappelijk dialoog, leren we wat nodig is voor een effectieve, toekomstbestendige en gebiedsgerichte aanpak. Hierbij is de kennis en zijn de initiatieven van de inwoners en ondernemers uit het gebied van groot belang. Samenwerking tussen overheden, inwoners, ondernemers, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties staat daarom in het living lab centraal.

Het living lab is sinds mei 2023 Gebiedsaanpak GEUS. Onder deze naam maken we samen een plan waarin de perspectieven vanuit landbouw, natuur, water, leefbaarheid, recreatie en lokale identiteit worden meegenomen. Dit plan zal begin 2024 op hoofdlijnen worden opgeleverd. Ondertussen gaan we door met samen leren en experimenteren, waarmee we in het living lab natuurlijk al begonnen zijn.

Wat doen we?

Gebiedsaanpak GEUS is ontstaan omdat we in de toekomst voor een aantal uitdagende vraagstukken staan. Hierbij kun je denken aan de natuur- en stikstofmaatregelen, transitie in de landbouw, economie, behoefte aan nieuwe woningen, klimaatverandering, duurzame energie en ontwikkelingen op het gebied van toerisme. Dit zijn allemaal ontwikkelingen die impact hebben op hoe het gebied eruit gaat zien en heeft invloed op wonen, werken en recreëren.

Binnen de gebiedsaanpak gaan we met elkaar aan de slag om oplossingen te vinden voor maatschappelijke vraagstukken. Een vorm waarin iedereen wordt uitgenodigd om mee te denken en aan oplossingen te werken voor een leefbaar en vitaal Veluwse Enclave Uddel-Elspeet-Garderen-Speuld in de toekomst.

Ons doel

Het doel is om door samen te werken het gebied duurzaam te ontwikkelen, zodat je er ook in de toekomst goed kunt wonen, werken en recreëren. Dit doen we door tot acties te komen waar de verschillende themagroepen binnen de gebiedsaanpak aan de slag gaan. Want in actie komen, oplossingen vinden en daadwerkelijk uitvoeren en experimenteren, dat is waar het om draait!

Uiteindelijk werken we naar: een leefbare en vitale enclave, waarin sociaaleconomische en maatschappelijk wensen en ontwikkelingen in evenwicht zijn met een gezond water en bodemsysteem en een robuuste natuur!

Hoe kan je meedoen?

De gebiedsaanpak is er voor iedereen uit het gebied van GEUS. Iedereen kan dan ook deelnemen binnen de gebiedsaanpak. Als je aan de slag wilt en graag oplossingen bedenkt voor de vraagstukken in de Veluwse enclave Uddel-Elspeet-Garderen-Speuld zit je hier goed. Met iedereen bedoelen we ook echt iedereen: inwoners, ondernemers, kennisinstellingen, overheid, van jong tot oud.

In de themagroepen nemen inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties zitting. We verbinden mensen graag met elkaar om van elkaar te leren en met elkaar tot oplossingen te komen. Dat is wat we doen! Want samen kom je verder. Zo bundelen we de aanwezige kennis, ervaringen, innovatiekracht en het ondernemerschap van het gebied.

Organisatie Gebiedsaanpak GEUS

De dagelijkse organisatie van Gebiedsaanpak GEUS wordt verzorgd door een kernteam vanuit de vier gemeenten, waterschap en provincie. Maak hieronder kennis met het kernteam en de contactpersonen.

Vragen of meer weten?

Mail ons of schrijf je in voor onze nieuwsbrief

info@gebiedsaanpakgeus.nl Nieuwsbrief ontvangen?