Gebiedsplan wordt vertaald in een uitvoeringsprogramma

In 2023 werken bewoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen in Living Lab GEUS nog intensiever samen aan een leefbare en vitale enclave. Zo willen we een bijdrage leveren aan het Gelders Programma Landelijk Gebied (GPLG), met een Gebiedsplan GEUS dat wordt vertaald in een uitvoeringsprogramma van (eventuele) ruimtelijke ingrepen. De wensen en kansen die eerder al binnen Living Lab GEUS tijdens gesprekken en in dorpsplannen, -visies en -ambities zijn besproken, vormen hiervoor belangrijke bouwstenen.

Gewenste samenwerking en aanpak
Om te achterhalen welke samenwerking en aanpak gewenst zijn in dit gebiedsproces, voeren de gemeente, provincie, het waterschap en het samenwerkingsverband Veluwe 1 in januari verkennende gesprekken met dorps- en ondernemersverenigingen, LTO en met de terrein-beherende organisaties. Vervolgens zullen we in maart 2023 in een startnotitie duidelijk maken hoe we het komende jaar in deze gebiedsaanpak gaan samenwerken en welke onderwerpen verder verkend moeten worden.

Kansrijke ontwikkelingen
Ondertussen blijft Living Lab GEUS, samen met enthousiaste en gedreven inwoners en ondernemers, activiteiten organiseren zodat we al doende leren over de kansrijke ontwikkelingen voor onze enclave. Denk hierbij aan activiteiten zoals het organiseren van bodemcursussen, het ophalen van gebiedsverhalen voor belevingsproducten over het verleden, heden en de toekomst van het gebied en het stimuleren van de verkoop van lokale producten. Ook volgen er weer nieuwe inhoudelijke bijeenkomsten die we hopen aan te vullen met excursies in het veld. Zo blijven we met elkaar bouwen aan kennis, ervaring en wederzijds begrip.

Vragen of meer weten?

Mail ons of schrijf je in voor onze nieuwsbrief

info@gebiedsaanpakgeus.nl Nieuwsbrief ontvangen?