Op 18 april heeft de Werkgroep Recreatie een bijeenkomst gehouden voor alle recreatieondernemers in GEUS met het volgende programma:

 

De presentaties zijn hieronder te bekijken:

 

De reacties op de presentaties waren positief. Op dit moment wordt door de werkgroep uitgewerkt welke concrete stappen er gezet gaan worden in kader van beleven voedselproductie, recreatieve routes, vitaliteit van vakantieparken en de ontwikkeling van een koers voor kleine vakantieparken o.a. bij boeren bedrijven.

Tijdens de discussie werd duidelijk aangegeven dat een gezonde natuur ook voor de recreatie belangrijk is maar dat dit niet ten koste mag gaan van deze sector. Daarom is het goed om te werken aan een gezonde balans tussen natuur en recreatie met voldoende perspectief voor de recreatiebedrijven.

Afgesproken is dat een vervolgbijeenkomst wordt gehouden zodra René de Bruin, het Routebureau Veluwe en Vitale Vakantieparken hun werkzaamheden zoals gepresenteerd hebben afgerond. Dat zal naar verwachting in het 4e kwartaal van dit jaar zijn.

Wilt u meedenken?

Iedereen die wil meedenken over bijvoorbeeld de beleving van voedselproductie of ontwikkeling recreatieve routes kan dat doorgeven van Evert Leusink, via e.leusink@apeldoorn.nl 

Vragen of meer weten?

Mail ons of schrijf je in voor onze nieuwsbrief

info@gebiedsaanpakgeus.nl Nieuwsbrief ontvangen?