Afgelopen winter heeft stichting Stimuland, in opdracht van het programmateam GEUS, keukentafelgesprekken gevoerd met diverse agrariërs uit het gebied. Uiteindelijk is met 25 agrariërs gesproken en dit heeft mooie inzichten opgeleverd, die we meenemen in de te vormen gebiedsvisie. Een belangrijke les is om vooral in gesprek te blijven met de agrariërs.

Wat zijn de meest opvallende zaken die uit de gesprekken kwamen?

Bij bijna 65% van de respondenten is er sprake van een niet-agrarische neventak. Dat is hoger dan het landelijk gemiddelde, dat ligt iets onder de 50% (bron: CBS).

Mensen benoemen makkelijker concrete problemen (de wolf) dan meer diffuse, complexe problemen (toekomstperspectief en toegenomen regeldruk).

De respondenten werden ook gevraagd naar mogelijke oplossingsrichtingen en wie daarin welke rol heeft. Meerdere respondenten wijzen de steeds strengere regelgeving aan, als de oorzaak voor de afname van het aantal boerenbedrijven in het gebied. Ook het voortdurend aanpassen van de regelgeving is veel respondenten een doorn in het oog.

Duidelijk is dat voor veel respondenten de situatie zo complex en onzeker is, dat zij voor nu maar afwachten. Wat wel vaak wordt genoemd is de onzekerheid over de toekomst en regelgeving, en dat de impact daarvan op ondernemers en hun gezinnen wordt onderschat.

In onderstaande afbeelding kunt u de belangrijkste resultaten lezen.

Vragen of meer weten?

Mail ons of schrijf je in voor onze nieuwsbrief

info@gebiedsaanpakgeus.nl Nieuwsbrief ontvangen?