In het Kulturhus Elspeet komt maandag 20 november 2023 Marinke Steenhuis, van SteenhuisMeurs, het historische verhaal van GEUS vertellen. Marinke heeft een cultuurhistorische analyse van het gebied GEUS gemaakt om ons meer inzichten, herkenning en erkenning te geven. Dit biedt een belangrijke basis voor het gebiedsplan van GEUS.  

 

Eeuwenlang is het gebied GEUS door kleine boeren bewerkt. Een hard bestaan voor de komst van de kunstmest. Maar ook een bestaan waarin marke-organisaties en religie voor hechte dorpsgemeenschappen zorgde. Wat is de invloed van de verkoop van de markegronden geweest, door de opkomst van het toerisme en van de naoorlogse dorpsuitbreidingen? Hoeveel beleidsnota’s liggen er in de archieven over de agrarische enclave? Marinke deed uitgebreid veld- en archiefonderzoek en sprak met vele betrokkenen uit GEUS.  

 

Heb je interesse om deze inspirerende avond bij te wonen? De inloop van de bijeenkomst op 20 november is vanaf 18.45 uur in het Kulturhus in Elspeet. De presentatie start om 19.00 uur.

Vragen of meer weten?

Mail ons of schrijf je in voor onze nieuwsbrief

info@gebiedsaanpakgeus.nl Nieuwsbrief ontvangen?