Nieuwe naam: Living lab

Maandag 13 juni vond in dorpshuis het Blanke Schot in Uddel de derde bijeenkomst plaats van het Living Lab. Ruim 50 personen waren aanwezig en gingen met elkaar het gesprek aan over diverse thema’s die in de twee vorige bijeenkomsten naar voren waren gekomen. Ook werd er een nieuwe naam gekozen voor het Living Lab.

Veel interactie tussen deelnemers
Op de bijeenkomst waren er deelnemers aanwezig met diverse achtergronden. Zowel inwoners, ondernemers en overheid gingen de interactie met elkaar aan. Ook deze avond werd duidelijk dat het Living Lab GEUS zorgt voor verbinding en mensen met elkaar in contact brengt die elkaar kunnen verder helpen, van elkaar leren, elkaar inspireren en met elkaar werken aan thema’s die hen aan het hart ligt. En die helpen bij het vinden van oplossingen voor vraagstukken in de regio, zodat we hier in de toekomst ook goed kunnen wonen, werken en recreëren.

Vier thema’s
Tijdens de derde bijeenkomst werden vier thema’s uitgelicht waarover in gesprek werd gegaan.

 1. Kaders voor voormalig agrarische locaties zoals Uddelerveen 91
  Uddel Onderneemt werkt een plan uit voor het schuiven met ruimte in Uddel. Voorzitter Herman van Dalfsen gaf hierop een toelichting en riep de mensen op de kansen en knelpunten die zij zien mee te geven. Deze input wordt meegenomen in een verdere uitwerking met behulp van gemeente, provincie en waterschap.
 2. De volgende generatie; wonen, werken, opvolging in landbouw
  Robin Jansen vertelde over de problemen van jongeren om hier een toekomst op te bouwen in de huidige situatie. Aan de tafels dachten deelnemers hierover mee en benoemden mogelijke oplossingen of kansen en wat daarvoor nodig zou moeten zijn. Op basis van de resultaten kunnen vanuit het Living Lab vervolgacties georganiseerd worden.
 3. Natuurinclusieve landbouw
  Arend Versteeg, varkenshouder en eigenaar van herberg ’t Vossegat, is groot voorstander  van natuurinclusieve landbouw. Hij deelt graag zijn visie en ervaring hierover. Tijdens de bijeenkomst bleek dat meer mensen geïnteresseerd zijn in dit onderwerp en hier vragen en ideeën over hebben. Het idee is dan ook om hiervoor een aparte sessie na de zomer te organiseren.
 4. Streekproducten en korte ketens
  Patrick Hulshof, adviseur fysieke leefomgeving, bij de gemeente Apeldoorn, is bezig om met ondernemers in kaart te brengen wat we zouden kunnen doen met streekproducten en korte ketens in de enclave. Kunnen we bijvoorbeeld een eigen streekproductmerk opzetten en hoe maken we dit tot een goed verdienmodel? De deelnemers van het Living Lab kwamen met ideeën die door Patrick uitgewerkt gaan worden en die als input dienen om na de zomer hier verder op verder te gaan.

Stikstof sessie
Vanuit het living lab wordt op 6 juli een kennis sessie over stikstof georganiseerd. Een inhoudelijke bijeenkomst met Wim de Vries als spreker waar veel ruimte is voor vraag en aanbod. Via de website kunt u zich aanmelden.

Nieuwe naam en website
Tijdens de bijeenkomst konden de deelnemers stemmen voor een naam voor het Living Lab. Het grootste deel van de stemmen ging naar de naam Living Lab GEUS met periodiek een streekoverleg om met elkaar te delen wie we zijn, contacten te leggen en nieuwe ideeën aan te dragen. Hierbij staat de afkorting GEUS voor de dorpen uit de enclave: Garderen, Elspeet, Uddel en Speuld. Met de bekendmaking van de naam wordt deze week ook de website www.livinglabgeus.nl gelanceerd.  Op deze website is er informatie te vinden over wat het doel is van het Living Lab, wie erbij betrokken zijn en voor welke thema’s er naar oplossingen worden gezocht. Wil je meedenken met een thema of heb jezelf een thema die je wil aandragen? Vul het contactformulier in op de website en we nemen contact met je op.

Vragen of meer weten?

Mail ons of schrijf je in voor onze nieuwsbrief

info@gebiedsaanpakgeus.nl Nieuwsbrief ontvangen?