Balans verbeteren

We onderzoeken alternatieve inkomstenbronnen en de plek van recreatie. Het onderzoek richt zich ook op de remmende en stimulerende factoren voor het ontwikkelen van recreatieve activiteiten als alternatieve inkomstenbron zodat die in beeld komen. We besteden aandacht aan de gevolgen van de recreatie op de natuur, flora en fauna.

Ons doel is een verbeterde balans tussen recreatie/recreatief gebruik van landbouw, landschap en natuur binnen GEUS. Om dit te bereiken gaan we aan de slag met de volgende onderwerpen:

  1. Nieuwe balans recreatie en natuur;
  2. Omgaan met verhoogde druk;
  3. Impuls recreatie op leefbaarheid en economie;
  4. Kansen voor dag- en verblijfsrecreatie;
  5. Uitvoeren regiodeal Veluwe gebied GEUS, waaronder het stimuleren van korte ketens en het stimuleren van de toeristische beleving (verleden, heden en toekomst);
  6. Bestemmingsmanagement.

Onze aanpak

We doen onderzoek naar alternatieve inkomstenbronnen en de plek van recreatie hierin voor de agrarische sector, bijvoorbeeld de kalverhouders. Het onderzoek richt zich brengt in beeld welke remmende en stimulerende factoren er zijn voor het ontwikkelen van recreatieve activiteiten als alternatieve inkomstenbron. En besteedt ook aandacht aan de gevolgen van de recreatie op de natuur, flora en fauna. We inventariseren in dit gebied passende kansen, voor zowel dag- als verblijfsrecreatie. Op basis daarvan ontwikkelen van voorstellen.

De partners waarmee me binnen dit thema samenwerken, zijn:
(recreatie)ondernemers, musea, agrarische sector, dorpsraden en lokale verenigingen, Routebureau Veluwe, VisitVeluwe, lokale gastheerschappen, TBO’s (GLK, Natuurmonumenten, SBB, Kroondomein Het Loo, gemeenten), private landgoederen, Archeologische Belevingscentrum (i.o.), Medewerkers R&T en erfgoed gemeenten, Waterschap.

“Ik wil alleen maar dat het beter wordt.“

Met het oog op de toekomst werkt Heidepark aan de bevordering van biodiversiteit, circulariteit en klimaatadaptatie.

Het omliggende landschap is daarvoor belangrijk, ook voor recreatie. Ontwikkelingen moeten goed ingepast worden.

Koester landschappelijke elementen, behoud de boswallen en benut vrijkomende schuren voor bijvoorbeeld opslag van tweedehands materialen.

Simone Kiezebrink

Eigenaar Heidepark Speuld

Vragen of meer weten?

Mail ons of schrijf je in voor onze nieuwsbrief

info@gebiedsaanpakgeus.nl Nieuwsbrief ontvangen?