Kabinet informeerde de Kamer

Het kabinet informeerde recentelijk de Kamer via een de brief Voortgang integrale aanpak & Porthos. Een brief dat zich met name richt op een terugkoppeling op de Aanpak Stikstof en de situatie rondom vergunningverlening.

Vergunningverlening is in de afgelopen periode verder vastgelopen; een drietal innovatieve stalsystemen werd beoordeeld als onvoldoende betrouwbaar en op 2 november haalde de RvS een streep door de zogenaamde bouwvrijstelling. Het rijk kondigt aan de korte termijn aanpak rondom de piekbelasters ruimte moet opleveren voor natuurherstel, legalisatie van zogenaamde PAS-melders, en doorgang van prioritaire projecten.

Er wordt onder andere gekeken of KRW-projecten en projecten ihkv Waterveiligheid een uitzonderingspositie kunnen krijgen. Daarnaast wordt er extra geld beschikbaar gesteld voor de elektrificatie van machines die gebruikt worden in de bouw. Voor de (middel)lange termijn overweegt het kabinet een aanpak gebaseerd op normering en beprijzing.

 

Vragen of meer weten?

Mail ons of schrijf je in voor onze nieuwsbrief

info@gebiedsaanpakgeus.nl Nieuwsbrief ontvangen?