Waardevolle bijeenkomst van werkgroepen GEUS

In de afgelopen maanden is er hard gewerkt aan het toekomstperspectief van de werkgroepen landbouw, water & natuur, leefbaarheid en recreatie. Op dinsdag 27 november hebben alle werkgroepleden per thema het perspectief aan elkaar gepresenteerd. In dit nieuwsbericht schetsen we kort per thema wat er opviel en kunnen de presentaties worden gedownload. Hieronder een overzicht van de belangrijkste uitkomsten van de avond, samengevat in een tekening.

Leefbaarheid

Vanuit de vier verschillende kernen kwam het bouwen van betaalbare woningen, zowel in de koop- als huursector sterk naar voren. Daarnaast horen we dat het landschap erg gewaardeerd wordt en dat moet worden gekeken hoe de leefbaarheid op peil gehouden kan worden in de kernen. Download hier de presentatie: GEUS presentatie werkgroep Leefbaarheid – 27 november 2023

Recreatie

De natuur in GEUS wordt nu gezien als een attractie en daardoor komt de toegankelijkheid onder druk. Daarnaast zijn er veel verhalen in het gebied, die nog onvoldoende verteld worden. De aantrekkelijkheid van dorpen, met bijv. dagrecreatie en goede horecavoorzieningen, is niet alleen goed voor de recreanten, maar ook voor de bewoners van het gebied. Want weet dat 80% van de recreanten zelf uit het gebied komen. Download hier de presentatie: GEUS presentatie werkgroep Recreatie – 27 november 2023

Water & natuur

Meten is weten. Een veel gehoorde uitspraak die ook deze avond aan de orde was. Vanuit deze werkgroep kwam de oproep om te zorgen voor een goed meetnetwerk. Centraal stond het herstellen van de ‘verwevenheid’ in het landschap, om daarmee de kwaliteit van het natuurlijke systeem te verbeteren. Door de grenzen tussen landbouw en natuur te verzachten kunnen meer natuurlijke overgangen ontstaan. Dat is in dit gebied belangrijker dan persé heel veel meer hectares natuur aanleggen. Ook kwam de oproep om te denken in kringlopen en ervoor te zorgen dat producten regionaal kunnen worden ingezet. Download hier de presentatie: GEUS presentatie werkgroep Water & Natuur – 27 november 2023

Landbouw

Als laatste was de werkgroep Landbouw aan bod. Zij deden vooral de oproep om te werken aan een gezamenlijke gebiedspilot, die over een lange termijn uitgesmeerd zal gaan worden met als doel de kracht van het gebied GEUS te laten zien. “We ondernemen al eeuwen en geef ons het vertrouwen dat wij als agrariërs het beste voor hebben met het gebied”. Download hier de presentatie: GEUS presentatie werkgroep Landbouw – 27 november 2023

Hoe gaat het proces nu verder?

In de maand december zullen de werkgroepen nog een keer bij elkaar komen om de avond te bespreken en te kijken hoe de integratiefase vorm wordt gegeven. In de integratiefase wordt met een  integratiewerkgroep gewerkt. Hierin zal vanuit elk thema een afvaardiging zijn. De planning voor de eerste maanden van 2024 ziet er als volgt uit.

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen binnen GEUS? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief. Is er iets dat we mee moeten nemen in het proces? Stuur dan een mail naar info@gebiedsaanpakgeus.nl en we nemen contact met u op.

Foto1 - website
Foto2
Foto3
foto4
Foto6
Foto7

Vragen of meer weten?

Mail ons of schrijf je in voor onze nieuwsbrief

info@gebiedsaanpakgeus.nl Nieuwsbrief ontvangen?