Wat is de rol van de adviesraad van GEUS?

Onlangs kregen we een aantal vragen binnen over de verschillende organisaties en betrokkenen bij het gebiedsplan GEUS, waaronder de adviesraad. Daarom in dit nieuwsbericht uitleg over de rol van deze adviesraad.

In de afgelopen maanden en komende maanden zitten we volop in het proces om gezamenlijk een gebiedsplan op te leveren dat door het gebied zelf is gemaakt. Dat resultaat wordt aan het bestuurlijk overleg Geus voorgelegd voor besluitvorming door de betreffende bevoegd gezagen. Om dit plan vanuit het gebied te ondersteunen en zo mogelijk te versterken wordt ook een advies gevraagd aan de adviesraad. De adviesraad bestaat uit vertegenwoordigers van regionale belangenorganisaties die zelf niet direct bij het gebiedsproces betrokken zijn, maar wel zicht hebben op regionale en landelijke ontwikkelingen. Zij staan op wat meer afstand van het proces en kunnen met een frisse onafhankelijke blik naar de uitkomsten uit het proces te kijken. De adviesraad brengt een advies uit aan het bestuurlijk overleg GEUS over het resultaat van het proces. De status hiervan is advies. Het bestuurlijk overleg bepaalt wat er mee te doen.

Wie zit in de adviesraad?

De volgende partijen zitten in de adviesraad GEUS: LTO, Veluwe op 1, Geldersch Landschap en Kasteelen, Dorpshuizen en Kleine Kernen Gelderland, Natuur en Milieu Gelderland, Plattelandsjongeren Gelderland. Deze adviesraad komt in het proces drie keer bij elkaar. Twee keer om geïnformeerd te worden over het proces en hun rol. De derde keer is aan het eind van het proces.  Op dat moment krijgt de adviesraad het resultaat uit het gebied voorgelegd met de vraag hierover advies uit te brengen aan het bestuurlijk overleg GEUS. Dit advies is openbaar en wordt gedeeld met alle betrokkenen.

Meer informatie?

Nog meer informatie over de adviesraad of andere organisaties die bij dit gebiedsproces betrokken zijn? Stuur dan een mail naar info@gebiedsaanpakgeus.nl en we beantwoorden de vraag graag.

Vragen of meer weten?

Mail ons of schrijf je in voor onze nieuwsbrief

info@gebiedsaanpakgeus.nl Nieuwsbrief ontvangen?