Schouders eronder is de aanpak in GEUS!

De eerste gezamenlijke aftrap van Gebiedsaanpak GEUS is een feit! De startbijeenkomst in het Blanke Schot in Uddel werd dinsdagavond 22 augustus 2023 druk bezocht door inwoners en organisaties uit het gebied. Rob Tutert, programmamanager, nam iedereen aan de hand van een presentatie mee waarom deze bijeenkomst georganiseerd werd, waarom dat zo belangrijk is, en wat precies het doel is van deze eerste avond, en natuurlijk van Gebiedsaanpak GEUS op de langere termijn. Het allerbelangrijkste in het proces is dat het gebied zelf aan zet is. Door naar een integraal plan toe te werken kunnen we samen zorgen voor verbetering. In het proces wordt ieders inbreng serieus genomen. Er was gelegenheid om vragen te stellen en te reageren. Mensen in de zaal gaven aan dat zij zich zorgen maken, bijvoorbeeld over dat er nog veel onduidelijk is over de kaders vanuit het Rijk en dat dat voor onzekerheid zorgt. Ook werd er aandacht gevraagd om voldoende tijd te nemen in het gebiedsproces om iedereen mee te nemen. Peter Drenth, aanwezig namens de bestuurders van GEUS, benadrukte dat het voor de bestuurders heel belangrijk is dat het gebied zelf met een voorstel komt. De overheden zorgen daarbij voor de juiste omstandigheden.

Na de plenaire start gingen de werkgroepen uiteen in verschillende vergaderruimtes, waar op interactieve wijze opmerkingen, vragen en informatie werd verzameld over het betreffende thema. Iedereen kwam aan bod om zijn of haar mening te geven en samen te praten over welke wensen en kansen er zijn voor GEUS. Wat zijn de knelpunten? Welke zorgen delen we? Wat zijn de aandachtspunten en belangrijke doelstellingen? Maar vooral denken in oplossingen en kansen zien en benutten voor verbetering.
Elke werkgroep heeft uitgebreid verslag gedaan van de eerste sessie en dit vormt het uitgangspunt voor de volgende bijeenkomsten van de werkgroepen die de komende maanden plaats zullen vinden. Op 27 november vindt er weer een gezamenlijke bijeenkomst plaats met alle werkgroepen. Daar zullen ze aan elkaar presenteren wat er tot dan toe is uitgewerkt per thema. Vanuit daar wordt er gezamenlijk toegewerkt naar een integraal gebiedsplan, dat in het voorjaar 2024 klaar moet zijn.
Wil je weten wat er deze avond in de werkgroepen is besproken? Lees hier de verslagen van de werkgroepen Leefbaarheid, Water & Natuur, Landbouw en Recreatie.

Verslag werkgroep Leefbaarheid
Verslag werkgroep Water & Natuur
Verslag werkgroep Landbouw
Verslag werkgroep Recreatie

Of bekijk de presentatie over het gebiedsproces:
Presentatie GEUS

Heb je ideeën of wil je belangrijke informatie en/of kennis delen over één van deze thema’s? Stuur dan een mail naar info@gebiedsaanpakgeus.nl of vul het contactformulier in op onze website.

 

Zie hier een impressie van de avond:

WM_230822_GEUS
WM_230822_GEUS
WM_230822_GEUS
WM_230822_GEUS
WM_230822_GEUS
WM_230822_GEUS
WM_230822_GEUS
WM_230822_GEUS
WM_230822_GEUS
WM_230822_GEUS
WM_230822_GEUS
WM_230822_GEUS
WM_230822_GEUS
WM_230822_GEUS
WM_230822_GEUS
WM_230822_GEUS
WM_230822_GEUS
WM_230822_GEUS
WM_230822_GEUS
WM_230822_GEUS
WM_230822_GEUS

Vragen of meer weten?

Mail ons of schrijf je in voor onze nieuwsbrief

info@gebiedsaanpakgeus.nl Nieuwsbrief ontvangen?